HISTORIK

T26 HISTORIK:


1942

Fartyget levererades till Kungl. Flottan från Kockums.


1943

Fartyget var i aktiv tjänst i Kustflottan. Här kan bl a noteras att T26 var den första motortorpedbåt som utrustades med radar (Kanadensisk tillverkare). Detta innebar att fartyget fick ett mycket större gångtidsuttag än övriga fartyg i divisionen. Påfrestningarna medförde att problem uppstod med sprickbildningar i skrovet. Räddningen hette PERMATEX. Under denna period påbörjade den kände motortorpedbåtskonstruktören framlidne Curt Borgenstam sin verksamhet vid förbandet.


1960

Från mitten på 1960-talet och fram till 1985 utnyttjades fartyget av flygvapnet som målbogserare på Vättern. Under denna period var hon helt ombyggd. Samtlig vapenutrustning togs bort, ett helt nytt bryggkomplex och en stor bogseranordning fanns på halvdäck. Maskineriet var dock intakt.


1985

Fartyget köptes av Lennart Segerström och restaureringen påbörjades. Fartyget ägs idag och förvaltas av en stiftelse vid namn "Lennart Segerströms stiftelse, T26 ett levande museifartyg".

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942