KONTAKT

KONTAKTA T26

Vid frågor om T26 vänligen maila:
b.neiglick(a)gmail.com
(a) = @
Organisationsnummer: 802014-4005
PlusGiro: 67 03 06-0

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942