T27 LÄNGDHOPP

T27 slår världsrekord och höjd- och längdhopp med motortorpedbåt.


Händelsen skedde den 17 maj 1947 utanför Västervik. T27 kom fel i en gir ut från Lusernafjärden. Man girade åt andra hållet, men i dryga 40 knop skar båten fel och åkte rakt upp på ett skär, flög över och landade på andra sidan.


Det sägs att den enda blodvite som uppstod var när en man i en liten stuga på nyss nämnda skär stod och rakade sig och i spegeln såg en mtb komma flygande och han skar sig.


T27 bogserades till grunt vatten för att inte sjunka och togs sedan upp på slip i Västervik.

Strax efter nedslag.

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Bogsering mot grundare vatten.

Sylvester som var motorfurir ombord visar vart T27 kom farande.

På slip i Västervik.