DYKNING FRÅN T48

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Dykning från T48 i Jönköpings hamn


4 st motortorpedbåtar samt torpedbärgare deltog i RILA-utställningen (en lantbruksutställning) 1959. En mtb sköt en torped som gick kraftigt fel. När torpeden träffade en stenpollare vid strandkanten, klappade publiken i händerna.


Dåvarande kronprinsen, d.v.s. nuvarande kungen var med och åkte på en mtb.


Vid samma utställning sköts det med artilleri från A6 övningsfält rakt över stadsbebyggelsen mot mål uppbyggda på flottar i Vättern. Det skedde dessutom med skarp ammunition, men följde alla dåtidens säkerhetsföreskrifter.