BILDER FRÅN 1954 & 1959

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

T35 inomskärs 1954

Härliga bilder från 1954 & 1959


Bilder från Lars och Rolf.


Rolf var motorman på T41 med Carl Algernon som fartygschef. Lars var radioman på T48 under sommaren 1959. Det var den båten som hade den speciella CRM 185-motorn.

T201 strax innan torpedskott.