FÖRR I TIDEN

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Här ovanför kan du klicka för att se några olika händelser i motortorpedbåtarnas historia.........