T26 IDAG

T26 IDAG

T26 har hemmahamn på Gålö i Haninge kommun söder om Stockholm.

Under våren och försommaren rustar besättningen T26, normalt varannan lördag.

 

 

 

T26 genomför flera körningar per år och man har bland annat besökt Utö, Stabbo, Bullerö, Fjärdlånng, Sandhamn, Västervik, Kalmar, Karlskrona, Bornholm, Christiansö, Gotland, Öland, Finnhamn, Fejan, Möja, Svartsö, Mariehamn på Åland, Norrtälje, Stockholm, Strängnäs, Kvicksund, Köping, Norrköping, Nyköping, Nynäshamn och Göta Kanal.

 

T26 medverkade 2002 i Sveriges Televisions inspelning av spionthrillern "Ramona" som handlade om åren 1947-1955.

 

 

 

2010 var T26 ett av fartygen som passerades av Wasaordern i samband med det kungliga bröllopet.

 

I augusti 2015 deltog T26 i Örlogsdagarna vid Vasahemnen tillsmmans med flera fartyg ur Veteranflottiljen.

 

Under 2016 och 2017 har T26 genomgått ett omfattande renoveringsarbete med blästring, rostlagning och målning av hela skrovet, med mera.

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Copyright © All Rights Reserved