LÄNKAR

LÄNKAR

Veteranflottiljen www.veteranflottiljen.se

 

Veteranflottiljen på Försvarsmaktens blogg!

http://blogg.forsvarsmakten.se/veteranflottiljen/

 

 

T38: www.t38.se

 

 

 

T56:www.t56.se

 

 

 

T121 Spica: www.t121spica.se

 

 

 

R142 Ystad: www.robotbatar.se

 

 

 

M20: www.minsveparen.se

 

 

 

Torpedbåtsgnistarna: www.navyradio.se

 

 

 

M/Y Triton www.mytriton.se

 

 

 

R136 Västervik www.hmsvastervik.se

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Copyright © All Rights Reserved