BILDER FRÅN 1954 & 1959

Motortorpedbåten T26

Ett K-märkt museifartyg från 1942

Härliga bilder från 1954 & 1959

 

Bilder från Lars och Rolf.

 

Rolf var motorman på T41 med Carl Algernon som fartygschef. Lars var radioman på T48 under sommaren 1959. Det var den båten som hade den speciella CRM 185-motorn.

 

 

 

 

T35 inomskärs 1954

T201 strax innan torpedskott.

Copyright © All Rights Reserved